Wysyłka zdjęć za pomocą programu FileZilla

Krok 1: Instalacja programu FileZilla
 
Pobierz i zainstaluj program FileZilla

Uruchomiony program przedstawia się jak na Rysunku 1.

Zaznaczony na Rysunku nr 2 panel lewy  to eksplorator naszego dysku twardego. Panel prawy  to eksplorator serwera, z którym chcemy się połączyć. W tej chwili nie ma żadnego połączenia. W celu połączenia się z serwerem FTP należy kliknąć przycisk Menedżera stron . Wówczas pojawi się następujące okno zilustrowane w Rysunku nr 4.
Krok 2: Konfiguracja połączenia

Okno to służy do wprowadzania danych o serwerach FTP, z którymi chcemy się łączyć. W celu wprowadzenia serwera klikamy przycisk "Nowy adres". Wówczas pojawi się nowa pozycja w dużym białym polu po lewej (czerwona ramka). Można tam wpisać nazwę serwera, która będzie dla nas identyfikatorem tego serwera, np. "amarl". Następnie wypełniamy pola po prawej:


  • Serwer: czyli ftp.zuhamar.pro24.pl
  • Typ logowania: zmieniamy na "Normalny"
  • Użytkownik: klient@zuhamar.pro24.pl
  • Hasło: wpisujemy hasło, które otrzymasz od nas e-mailem.

Przykładowo wypełnione pola ukazano na Rysunku nr 4.

Jeśli chcesz mieć poprawnie skonfigurowany program to pobierz plik z danymi naszego serwera. Rozpakuj filezilla.rar do dowolnego katalogu. Następnie klknij PLIK w programie FileZilla i wybierz IMPORTUJ. Wskaż rozpakowany flik FileZilla.xml  i w Menedzęrze Stron masz poprawnie skonfigurowany nasz serwer. Pozostaje Ci tylko wysłać do nas zapytanie o hasło.

Krok 3: Transfer zdjęć
Pliki można kopiować na serwer jak i ściągać z serwera metodą "przeciągnij, upuść" korzystając z ikonek plików i katalogów w lewym (eksplorator lokalnego dysku) i prawym (eksplorator dysku serwera) panelu.  W prawym oknie (dysk serwera) Kliknij prawym przyciskiem  myszy i wybierz "UTWÓRZ FOLDER". W nazwie folderu wpisz swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy. Wgraj do swojego foldera pliki zdjęć i plik tekstowy z informacją o wybranym formacie zdjęć, rodzaju papieru i ilości odbitek danego zdjęcia.
Pobierz  tutaj plik tekstowy  do opisu zamówienia . Wypełnij go i skopiuj do twojego katalogu na naszym serwerze.
Krok 4: Zakończenie pracy z programem
Po przesłaniu zdjęć klikamy w przycisk rozłączenia (przycisk z czerwonym krzyżykiem w górnym przyborniku). Zakreślona na czerwono ikona w Rysunku 5.


POWRÓT STRONĘ WYŻEJ     Rysunek 1.
  
Rysunek 2.

Rysunek 3.

Rysunek 4.

Rysunek 5.